Nadchodzące wydarzenie

Już jutro nowy, trzeci numer "Hematologii dla Pacjenta" w zakładce CZASOPISMO

Zapraszam do lektury nowego, trzeciego już numeru „Hematologii dla Pacjenta”, której bohaterką jest Magda Łodygowska, młoda pacjentka po leczeniu ostrej białaczki limfocytowej.

czytaj więcej >

Zmiany w w programie leczenia mielofibrozy

2023-12-12

Od 1 listopada br. nastąpiły znaczące zmiany w programie lekowym B.81, wprowadzające nowe możliwości terapeutyczne dla chorych na mielofibrozę.

Zmieniała się nazwa programu z „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej” na "LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE (Ph-)”.  W ramach programu lekowego wprowadzono nowe wskazania -  terapie udostępniane są chorym na nowotwory mieloproliferacyjne (mielofibrozę pierwotną, mielofibrozę wtórną w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej) z uwzględnieniem inhibitorów kinazy janusowej, takich jak fedratynib dla chorych, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy janusowej lub byli wcześniej leczeni ruksolitynibem. Nastąpiły też   zmiany w kryteriach kwalifikacji do programu. Obowiązkowe spełnienie przynajmniej jednego z dwóch kryteriów: powiększenia śledziony lub wystąpienie co najmniej 2 z 6 objawów ogólnych ocenianych w skali MPN-SAF TSS. Skala ta od 0-10 umożliwia ocenę nasilenia objawów choroby, takich jak: poty nocne (≥4 pkt), utrata masy ciała (>10% w okresie ostatnich 6 miesięcy) (≥4 pkt), gorączka o nieznanej etiologii (>37,5°C) (≥4 pkt), bóle kostne(≥4 pkt), świąd (≥4 pkt), zmęczenie (≥4 pkt). Wcześniej konieczne było spełnienie obu warunków. Dodanie zapisów i wskaźników dotyczących oceny skuteczności terapii, umożliwi bardziej precyzyjne monitorowanie efektów leczenia. Modyfikacje zwiększą efektywność programu lekowego, dostosowując go do najnowszych osiągnięć w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych. O ich wprowadzenie od wielu miesięcy apelowali przedstawiciele organizacji pacjentów i klinicyści, którzy są przekonani, ze zmiany te przyczynia się do zwiększenia liczby pacjentów chorych na mielofibrozę, którzy uzyskają  dostęp do nowoczesnych terapii.

 

« powrót

2024 Oli-onko

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners