Nadchodzące wydarzenie

ŚWIATOWY DZIEŃ RAKA PROSTATY

2 3    c z e r w c a

O diagnostyce genetycznej, leczniu, ścieżce pacjenta z rakiem prostaty mówią: doc. Jakub Żołnierek,  dr Bożena Sikora Kupis, prof. Jarosław Ćwikła i red. Krzysztof Jakubiak

czytaj więcej >

DOC. JAKUB ŻOŁNIEREK - Diagnostyka raka prostaty, potrzeba badań genetycznych

DOC. JAKUB ŻOŁNIEREK - Diagnostyka raka prostaty, potrzeba badań genetycznych

Doc. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny specjalizujący się w leczeniu pacjentów z nowotworami urologicznymi, w tym z rakiem stercza, w rozmowie z red. Aleksandrą Rudnicką mówi o potrzebie wykonywania w ramach diagnostyki pacjentów z rakiem gruczołu krokowego badania genetycznego w kierunku mutacji BRCA. W ostatnich latach okazało się bowiem, że te rodzinnie dziedziczone zmiany w genach BRCA nie dotyczą wyłącznie kobiet z tzw. zespołem raka piersi i jajnika, ale także chorych z rakiem trzustki i mężczyzn z rakiem prostaty. Jest to tym bardziej ważne, że dla pacjentów, z tymi nowotworami, u których wykryto mutacje w genach BRCA istnieje skuteczna terapia lekiem olaparib, będąca obecnie w Polsce w procesie refundacji. W związku z dziedziczeniem mutacji BRCA, wykonanie tego badania ma również ogromne znaczenie dla zdrowia dzieci i bliskich krewnych pacjentów z rakiem prostaty, którzy także mogą być nosicielami mutacji BRCA.

DR BOŻENA SIKORA-KUPIS - Program lekowy raka prostaty, ostatnie zmiany i kolejne potrzeby

DR BOŻENA SIKORA-KUPIS - Program lekowy raka prostaty, ostatnie zmiany i kolejne potrzeby

Dr n. med. Bożena Sikora-Kupis z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie omawia zmiany w programie lekowym raka prostaty B.56, dotyczące wprowadzenia nowych leków, ale także dyskwalifikacji pacjentów z leczenia w ramach tego programu na podstawie progresji PSA. Pani Doktor mówi także o potrzebie wprowadzenia kolejnych terapii wskazanych w leczeniu chorych na hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami oraz w terapii chorych z rakiem stercza z mutacjami w genach BRCA. Dr Bożena Sikora-Kupis podkreśla, że nadal istnieje ogromna potrzeba zdrowotną w zakresie profilaktyki i leczenia raka prostaty w naszym kraju, co związane jest m.in. ze starzeniem się społeczeństwa.

PROF. JAROSŁAW ĆWIKŁA - Terapia radioligandowa, nowe perspektywy leczenia raka prostaty

PROF. JAROSŁAW ĆWIKŁA - Terapia radioligandowa, nowe perspektywy leczenia raka prostaty

Prof. dr hab.. n. med. Jarosław Ćwikła przedstawia nowe perspektywy leczenia raka prostaty z wykorzystaniem terapii radioligandowej, która jest metodą leczenia celowanego z wykorzystaniem radioaktywnego lutetu. Ten rodzaj leczenia w przypadku raka stercza jest nowością, w Polsce obecnie dostęp do terapii radioligandowej w chwili obecnej jest możliwy tylko w ramach badań klinicznych dla niewielkiej grupy pacjentów.

RED. KRZYSZTOF JAKUBIAK - Pacjent ma wybór, moja ścieżka diagnostyki i leczenia raka prostaty

RED. KRZYSZTOF JAKUBIAK - Pacjent ma wybór, moja ścieżka diagnostyki i leczenia raka prostaty

Red. Krzysztof Jakubiak, znany i ceniony dziennikarz medyczny tym razem w rozmowie z Aleksandrą Rudnicką występuje w roli pacjenta, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat leczenia raka prostaty. Krzysztof Jakubiak podkreśla, że w jego przypadku w ogromną rolę w pokonaniu rak odegrał fakt, iż nowotwór został wykryty we wczesnym stadium rozwoju. Z kolei wybór metody precyzyjnego chirurgicznego leczenia z wykorzystaniem robota, miał pozytywne znaczenie dla przebiegu rehabilitacji i szybkiego powrotu do sprawności. Ważne było także wsparcie żony, która towarzyszyła mu na każdym etapie diagnostyki i leczenia. W trosce o swoje zdrowie i zdrowie swoich dzieci w ostatnim czasie, Krzysztof wykonał badanie w kierunku dziedziczonych rodzinnie mutacji BRCA, które są czynnikiem ryzyka zachorowania na tę chorobę. Jak mówi, do wykonania tego badania skłonił go to, iż jego ojciec też miał raka prostaty.

PROF. MACIEJ KRZAKOWSKI - Nowy program leczenia raka nerki

PROF. MACIEJ KRZAKOWSKI - Nowy program leczenia raka nerki

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Onkologii Klinicznej w rozmowie z red. Aleksandrą Rudnicką przedstawia nowy program leczenia raka nerki. Profesor podkreśla, że wartością tego programu obok wprowadzenia nowych, innowacyjnych leków - m.in. immunoterapii w pierwszej linii leczenia - jest jego elastyczność, umożliwiająca lekarzom dostosowanie terapii do stanu klinicznego konkretnego pacjenta. Prof. Krzakowski wskazuje na potrzebę wprowadzenia do programu leczenia pacjentów z rakiem nerki kolejnych efektywnych terapii, które są już zarejestrowane w Europie m.in. terapii skojarzonej inhibitora angiogezy z immunoterpią. Terapia ta ma potwierdzoną skuteczność w leczeniu I linii chorych z pośrednim i niekorzystnym rokowaniem.

PROF. JAKUB KUCHARZ - Indywidualizacja leczenia raka nerki

PROF. JAKUB KUCHARZ - Indywidualizacja leczenia raka nerki

Dr hab. n. med. Jakub Kucharz, prof. Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, onkolog kliniczny z Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego NIO w rozmowie z red. Aleksandrą Rudnicka przedstawia zmiany, jakie zaszły w nowym programie leczenia raka nerki. Profesor mówi o zadowoleniu lekarzy z możliwości indywidualizacji leczenia pacjentów w ramach tego programu, dostosowania terapii do stanu klinicznego konkretnego pacjenta. Profesor podkreśla, że program stworzony na podstawie zaleceń polskich towarzystw naukowych PTOK i PTU, zmienił pierwszą linię leczenia, w której pojawiła się immunoterapia, wykreślił zapis o konieczności wykonania nefrektomii cytoredukcyjnej u pacjentów o rokowaniu pośrednim i korzystnym oraz wprowadził terapie dla pacjentów z rakiem nerki niejasnokomórkowym. Kolejną potrzebą, według Profesora, jest wprowadzenie w pierwszej linii leczenia pacjentów z rakiem jasnokomórkowym z grup o pośrednim i niekorzystnym rokowaniu terapii skojarzonej inhibiotra angiogenezy i immunoterapii, która ma potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skuteczność i jest zarejestrowana w Europie.

DR GRZEGORZ ROSIAK - Ablacja w leczeniu raka nerki

DR GRZEGORZ ROSIAK - Ablacja w leczeniu raka nerki

Dr n. med. Grzegorz Rosiak, specjalista radiologii interwencyjnej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z red. Aleksandrą Rudnicką przedstawia mało znaną w Polsce metodę leczenia m.in. raka nerki - ablację. Jest to metoda, pozwalająca u pacjentów, którzy nie mogą być leczeni chirurgicznie na radykalne wyleczenie. Ablacja polega na usuwaniu guzów z zastosowaniem wysokiej (termoablacja) lub niskiej temperatury(krioablacja). Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i jest mało inwazyjny, polega na wkłuciu specjalnych igieł, które nie pozostawiają śladów. Ablacja jest również stosowana w leczeniu przerzutów i leczeniu paliatywnym. Niestety leczenie z wykorzystaniem metod radiologii interwencyjnej, która na świecie jest uznawana za czwartą - obok chirurgii, radioterapii i onkologii klinicznej - metodę leczenia nowotworów jest w Polsce refundowane w nielicznych wskazaniach.

PROF. IWONA HUS - Krew. Lek. Wartość. Zasób.

PROF. IWONA HUS - Krew. Lek. Wartość. Zasób.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, hematolog, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów mówi o roli poszczególnych składników krwi i osocza krwi, a także o metodach leczenia chorób nowotworowych krwi. Prof. Iwona Hus wyjaśnia czym są zespoły mielodysplastyczne (MDS) i dlaczego przetoczenia krwi są tak ważne dla pacjentów z tą chorobą, a jednocześnie są uciążliwą dla nich procedurą. Profesor przedstawia działanie innowacyjnej terapii lekiem luspatercept, która może zmniejszyć, a nawet całkowicie uwolnić część chorych z MDS od przetoczeń. Prof. Iwona Hus mówi o wynikach raportu Krew. Lek. Wartość. Zasób przygotowanego przez PTHiT. Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy Prof. Iwona Hus podkreśla, iż powinniśmy być wdzięczni honorowym dawcom krwi - osobom, które ze szlachetnych pobudek ratują ludzkie zdrowie i życie.

zobacz wszystkie >

Poznaj autorkę

Aleksandra Rudnicka

ALEKSANDRA RUDNICKA

Z wyksztalcenia polonistka i teatrolog. Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Twórczyni i przez dekadę redaktor naczelna "Głosu Pacjenta Onkologicznego" oraz pierwszego w Polsce portalu dla chorych na nowotwory i ich bliskich glospacjenta.pl. Przez wiele lat rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych; swoją pracę traktowała jako działanie dla dobra wszystkich chorych na nowowory w Polsce. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministerstwie Zdrowia (2019 - 2022), 63. na liście "Pulsu Medycyny" 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2020 r. Honorowa Amazonka. Nagrodzona w plebiscycie portalu zwrotnikraka.pl Onkologiczna Top Dziesiątka 2018 w kategorii Osobowość. Społeczny Rzecznik: Osób Objętych Opieką Paliatywną oraz Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS. Członkini Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

W życiu kieruje się zasadami, wyniesionymi z rodzinnego domu, że:

  • Nie ważny jest szyld, ale to, co robimy.
  • Należy pomagać, nie dlatego, że liczymy na wzajemność, ale dlatego, że tak trzeba.

 

 

 

czytaj więcej >

Blog

OLI-ONKO MA MIESIĄC

Miesiąc to dużo czy mało w życiu, w pracy człowieka? Po miesiącu powinno się wiedziecieć czy podjęło się słuszną decyzję. Moje jednoosobowe mini imperium medialne OLI-onko ma miesiąc i ma się dobrze, a najważniejsze, że ja czuję się  nim wspaniale. Niektórzy przed siedemdziesiątką zwijają żagle  - ja je rozwijam i płynę.

czytaj więcej >

PRAWA DIALEKTYKI A MEDYCYNA

Według Marksa, wszystkie przemiany fizyczne, biologiczne, psychologiczne, a także społeczne i ekonomiczne, dają się sprowadzić do dwóch elementarnych praw dialektyki. Czy można je także odnieść do medycyny? Czy także w systemie opieki zdrowotnej stworzenie wielu placówek medycznych i konkurencja między nimi spowoduje, że będziemy mieć lepszą jakość usług zdrowotnych?

czytaj więcej >

PRZEŁOMOWE TERAPIE – KLUCZ DO POSTĘPU – NADZIEJA NA ŻYCIE

Czym są przełomowe terapie? Dla naukowców kamieniami milowymi w rozwoju nauki, kluczem do postępu. Dla lekarzy kolejnym doskonalszym narzędziem terapeutycznym, bardziej efektywnym lekiem. A czym są dla pacjentów? Z pewnością nadzieją na dalsze życie w lepszej jakości. Szansą na to, że choroba, taka jak rak, ze śmiertelnej stanie się przewlekłą.

czytaj więcej >

ZNAJ PROPORCJE, MOCIUM PANIE. KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA, CZYLI EFEKT SYNERGII

Kompleksowość, to obok koordynacji, najczęściej używane ostatnio słowo w odniesieniu do ochrony zdrowia. Co ono konkretnie oznacza dla chorych na nowotwory? Czy któryś z aspektów kompleksowej opieki onkologicznej jest ważniejszy – dostęp do innowacyjnych leków, czy może profilaktyka? Czy leczenie jest bardziej efektywne, gdy towarzyszy mu rehabilitacja? A co z opieką paliatywną?

czytaj więcej >

zobacz wszystkie wpisy >

 

Aktualności ze świata onkologii

zobacz wszystkie wpisy >

2022 Oli-onko

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners